ค่ายเยาวชนกล้ามะกอกภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 18+


ค่ายเยาวชนกล้ามะกอกภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 18+
(Pharcamp 18+) ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ - 15 ม.ค. 2556
ประกาศผล: 30 ม.ค. 2556
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม&ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่: https://www.facebook.com/PharCamp18

มาแล้วจะรู้...ไม่มีอะไรที่เภสัช 'ทำไม่ได้!'