ค่าย EG Camp#9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว


ค่ายที่น้อง ม.ปลาย ไม่ควรพลาด ++

มารู้จักกับคำว่า วิศวะ
มาเรียนรู้การใช้ชีวิต การเรียน และสังคม
ของเราชาว  วิศวะกราฟ มศว
http://www.facebook.com/EGcamp9