ม.รังสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

UploadImage


คณะ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ สำหรับเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีการศึกษา 2556

โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิวิทยาคลินิก (หลักสูตร 2 ปี) และ

2. มีประสบการณ์ทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างน้อย 2 ปี (มีใบรับรองการมีประสบการณ์)

ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 1437, 1451