รัฐบาลอินเดียเปิดโควตาให้ต่างชาติเรียนแพทย์ เภสัช วิศวะ

UploadImage


รัฐบาล ประเทศอินเดียประกาศการจัดสรรที่นั่งให้นักเรียนต่างประเทศเพื่อศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยของอินเดีย ปีการศึกษา ๒๐๑๓ – ๒๐๑๔

สาขาที่เปิดรับ

สาขาแพทย์ศาสตร์และศัลยกรรม (MBBS : Bachelor of Medicine and Surgery)

สาขาวิชาเกี่ยวกับภาวะบกพร่องทางจิต (BDS : Bush Derangement Syndrome)

วิศวกรรมศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และเภสัชศาสตร์

โดยนักเรียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยทุนของตนเอง

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และส่งใบสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๘ ๐๓๐๐ – ๕ ต่อ ๑๓๙

หรือ E-mail : info.bangkok@mea.gov.in

ภายในวันที่ ๕  เมษายน  ๒๕๕๖

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น