งานรัฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 13 ม.เชียงใหม่งานรัฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 13จะจัดในวัน พุธที่ 9 มกราคม 2556
โดยสามารถดูข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ : https://sites.google.com/site/polscicamp3/

หมดเขตสมัคร   วันที่ 28 ธันวาคม 2555 นี้
สถานที่จัดกิจกรรม:คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมภายในงาน
-  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
นิทรรศการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
-  ซุ้มกิจกรรมชมรมนักศึกษา
-  เวทีเสวนาวิชาการนักศึกษา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
นายธนากรณ์  ลาพิงค์  ( พี่กร ) ประธานโครงการ   088-8040112
นายเจนภพ  เจิงกลิ่นจันทน์  ( พี่เจ ) รองประธานโครงการ 084-7378634
นายอนุวัฒน์  แก้วกำแพง  ( พี่ต้อมแต้ม ) รองประธานโครงการ 087-1983691