คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดงาน Open House 2555 ป.โท- ป.เอก
UploadImage


เชิญเข้าร่วมงาน Open House 2555 ระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2556


          คณะเศรษฐศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Open House 2555 ระดับปริญญาโท- ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง ศ 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


          ในงานจะมีการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาโดยมีหลักสูตรดังนี้
          1.    โครงการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาเอก
          2.    โครงการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย
          3.    โครงการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ
          4.    โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
          5.    โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โครงการบัณฑิตศึกษา : คุณสิวรี โทร. 02-613-2422
โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ : คุณสุขชื่น โทร. 02-613-2423
โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ : คุณณัฐภัทร โทร.02-613-2420
อ้างอิง: http://www.econ.tu.ac.th/