แม่โจ้จัดงาน Maejo Open House 2012 To Live and To Learn


UploadImage


มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานเปิดบ้านแม่โจ้เปิดประตูสู่ชุมชน: Maejo Open House 2012 To Live and To Learn

เพราะโลกแห่งการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด พบกับกิจกรรมสาระความรู้และบันเทิงมากมายภายในงาน!!!วันที่ 6- 8 ธันวาคม 2555
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่


สนใจร่วมงานดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.mju.ac.th/mju2010/Openhouse2012/index.html
ที่มา: http://www.mju.ac.th/