รวมประชาคมอาเซียนเลื่อน! แต่ทปอ.ยันเลื่อนเปิดมหา'ลัยตามเดิม

UploadImage


ประชาคม อาเซียน เลื่อนรวมกลุ่มปี 2558 จากเดือน ม.ค.เป็น ธ.ค. แต่ประธาน ทปอ.ยืนยันเลื่อนเปิดมหาวิทยาลัยตามเดิม เป็นช่วงเดือนสิงหาคม ให้ตรงกับกลุ่มสหรัฐ และยุโรปด้วย  และเจรจากับองค์กรวิชาชีพเลื่อนการสอบให้สอดคล้องกันด้วย
 
นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ ใน ฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยถึงการเลื่อนเปิดภาคเรียนในระดับมหาวิทยาลัยตามมติของ ทปอ.ปี 2557  หลังการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน  (เอซี) อย่างเป็นทางการในปี 2558 เลื่อนจากช่วงเดือนมกราคม ไปเป็นเดือนธันวาคม 2558 ว่า ไม่ได้มีผลต่อการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม เนื่องจาก ทปอ.มีมติเลื่อนการเปิดภาคเรียนมหาวิทยาลัยในสังกัดล่วงหน้าอยู่แล้ว โดยกำหนดช่วงวันเปิดตั้งแต่15 สิงหาคม จนถึง 15 กันยายน ซึ่งเข้าใจว่าส่วนใหญ่ทางมหาวิทยาลัยจะเปิดตั้งแต่เดือนสิงหาคม พร้อมกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ทำให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ ไม่เฉพาะในกลุ่มอาเซียนเท่านั้น แต่รวมถึงมหาวิทยาลัยในกลุ่มสหรัฐอเมริกาและยุโรปด้วย
 
นายสมคิด กล่าวด้วยว่า  ทปอ. ได้ขอร้องให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่ต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนตามมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่เกินเดือนมีนาคม และมีเวลาเตรียมการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่จะเปิดในช่วงเดือนสิงหาคมได้อย่าง เต็มที่ ถือเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนโดยรวม ส่วนปัญหาเรื่ององค์กรวิชาชีพ ทั้งแพทย์ พยาบาล วิศวะ ที่ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพหลังจบการศึกษา ทปอ. ได้เจรจาตกลงกับทางสภาวิชาชีพเพื่อให้เลื่อนการสอบให้สอดคล้องกัน อีกทั้งนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ที่ต้องทำการฝึกสอน ก็อาจจะเลื่อนจากการฝึกสอนตอนศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 เป็น ปี 2 หรือ 3 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการ ก่อนที่จะเริ่มปรับเปลี่ยนในปี 2557
 
“จากการประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนของ สพฐ. ไปอีก 20 วัน ผมมองว่าไม่ได้มีผลกระทบ  ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหลือหลังการสอบแอดมิดชั่นส์ก่อนการเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย ทปอ. เตรียมจัดทำหลักสูตรเตรียมพร้อมก่อนการเรียนในมหาวิทยาลัย หรือ pre-university โดยอาจเน้นในเรื่องภาษา และคุณธรรมจริยธรรม” ประธาน ทปอ.กล่าว.-สำนักข่าวไทย