ค่าย Junior Engineering Camp (JEC) ครั้งที่ 16


โครงการ Junior Engineering Camp (JEC) ครั้งที่ 16 เป็นค่ายที่ทำให้น้องๆได้ทำความรู้จักกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รู้จักกับบุคคลในสายงานของวิศวกรรม และทดลองใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้น้องๆที่สนใจทางด้านนี้ ได้รู้จักสายงานนี้มากยิ่งขึ้น
 
วันเวลาที่จัด : 22 - 25 กุมพาพันธ์ 2556 (ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน)    
เกณฑ์การรับสมัคร : รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ เทียบเท่า
วันที่รับสมัคร : วันนี้ - 6 มกราคม 2556
ค่าใช้จ่าย : 300 บาท
 
Facebook : https://www.facebook.com/JEC16.KMUTT
Website : รายละเอียดค่ายและ Download ใบสมัคร http://www.eng.kmutt.ac.th/jec16/
Poster : http://www.eng.kmutt.ac.th/jec16/file/poster.jpg

ติดต่อ
พี่หมิว 083 - 414 - 8334
พี่นัท 083 - 163 - 8339
พี่โบ๊ท 083 - 987 - 8385