ชง ทปอ. เลื่อนรับตรง ม.ค.นี้UploadImage

          ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะทำงานแอดมิชชั่นส์ฟอรั่ม เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มอบหมายให้คณะทำงานแอดมิชชั่นส์ฟอรั่มพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเลื่อนการ รับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นช่วงเดือนมกราคมนั้น ที่ประชุมเห็นว่าเป็นเรื่องดีที่การรับตรงจะเลื่อนมาให้ตรงกันในเดือนมกราคม แต่การจะดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อาจติดขัดปัญหาเรื่องของเงื่อน เวลา เนื่องจากพบว่า มหาวิทยาลัยมีวิธีการรับตรงที่หลากหลาย บางแห่งใช้วิธีการสอบคัดเลือกด้วยข้อสอบของตนเอง บางแห่งใช้ข้อสอบวัดความถนัดทั่วไปหรือแกต และแบบวัดความถนัดทาง วิชาชีพ/วิชาการหรือแพต ซึ่งขณะนี้สอบในเดือนตุลาคม บางแห่งก็มีแนวโน้มที่จะใช้คะแนนจาก 7 วิชาสามัญ สอบในเดือนมกราคม หากเลื่อนการสอบแกต/แพต และ 7 วิสามัญให้สอบพร้อมกันในเดือนมีนาคม ก็จะทำให้การนำคะแนนสอบแกต/แพต และ 7 วิชาสมัญเพื่อใช้การในการคัดเลือกระบบปรับตรงยิ่งถูกเลื่อนออกไป


          ทั้งนี้ หากจะให้การสอบรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆ อยู่ในช่วงเดือนมกราคมพร้อมกัน ต้องมีคะแนนสอบแกต/แพต และ 7 วิชาสามัญ ให้แก่มหาวิทยาลัยแล้ว ซึ่งก็ต้องเป็นการสอบในช่วงก่อนเดือนมกราคม ดังนั้นที่ประชุมฟอรั่มจึงยังไม่มีข้อยุติในเรื่องนี้ เพราะไม่สามารถตัดสินใจได้ จะต้องนำปัญหาเรื่องเงื่อนเวลาดังกล่าวไปหารือกับทปอ. นอกรอบในเดือนธันวาคมนี้ก่อนที่ ทปอ.จะมีการประชุมกันในเดือนธันวาคม ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


ที่มา: คมชัดลึก