สพฐ.สั่งร.ร.ยอดฮิตแก้สัดส่วนห้อง ลดจำนวนม.ต้น-เพิ่มม.ปลายUploadImage
 

สพฐ.สั่งร.ร.ยอดฮิตแก้สัดส่วนห้อง ลดจำนวนม.ต้น-เพิ่มม.ปลาย-สางปมรับนักเรียน

          นายอุดม พรมพันธ์ใจ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (ผอ.สมป.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าว ถึงประกาศรับนักเรียนของร.ร.สังกัดสพฐ.ประจำปี 2556 ที่ปรับเกณฑ์การขึ้นชั้นม.4 มากขึ้น โดยกำหนดเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร หรือจีแพ็กซ์ ของการศึกษาช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นม.1-ม.3) ไม่ต่ำกว่า 2.00 จะได้เรียนชั้นม.4 อัตโนมัติ ขณะที่เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.50 ยังสามารถเข้าทดสอบความรู้ม.ต้น เพื่อลุ้นขึ้นเรียนม.4 ได้ จะทำให้โรงเรียนแข่งขันสูงมีภาระต้องแบกรับจำนวนนักเรียนที่มากขึ้นหรือไม่ สพฐ.เตรียมแผนรองรับปัญหาดังกล่าวไว้แล้ว โดยขณะนี้แบ่งโรงเรียนแข่งขันสูงไว้ 2 กลุ่ม คือ 1.โรงเรียนที่กำหนดสัดส่วนให้มีห้องเรียนม.ต้น น้อยกว่าม.ปลาย กลุ่มนี้จะไม่มีปัญหาที่เกิดจากประกาศรับนักเรียนปี'56


          ผอ.สมป. กล่าวต่อว่า กลุ่มที่ 2 คือโรงเรียนที่กำหนดสัดส่วนให้มีห้องเรียนม.ต้น มากกว่าหรือเท่ากับม.ปลาย อาทิ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ร.ร.ศึกษานารี ร.ร.วัดสุทธิวราราม ร.ร.หอวัง ซึ่งกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาสูง เพราะหากนักเรียนทุกคนมีเกรดเฉลี่ยสูงกว่า 2.00 จำนวนมาก และมากเกินจำนวนรับนักเรียนม.4 ที่กำหนดไว้ ก็จะทำให้มีปัญหานักเรียนล้น หรืออาจรับนักเรียนไม่ได้ทั้งหมด สพฐ.จึงมีนโยบายให้โรงเรียนเหล่านี้ไปกำหนดสัดส่วนห้องเรียนใหม่ ให้จำนวนห้องเรียนม.ปลาย มากกว่า ม.ต้น ตามที่กำหนด จำนวนห้องเรียนทั้งโรงเรียนต้องเท่าเดิม ไม่เพิ่มงบประมาณ อาคารเรียน และอัตราครู เพื่อจะได้รับนักเรียนม.3 ของโรงเรียนเดิมขึ้น ม.4 ทั้งหมด  

          "ผมนัดร.ร.กลุ่มเสี่ยงให้มารับนโยบายกำหนดสัดส่วนห้องเรียน กับเลขาธิการสพฐ.ในเร็วๆ นี้ คาดว่าจะสามารถกำหนดสัดส่วนจำนวนห้องเรียนได้ทันในปีการศึกษา2556 นี้เลย ที่ต้องกำหนดสัดส่วนห้องเรียนใหม่นั้น เพื่อไม่ต้องการให้เกิดปัญหารับนักเรียนเหมือน ร.ร.บดินทรเดชา ซึ่งมีสาเหตุจากการกำหนดสัดส่วนห้องเรียนม.ต้น มากกว่าม.ปลาย" นายอุดมกล่าวที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด