จัดบัณฑิต มก. พบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 22

UploadImage


งานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการครั้งที่ 22

ขอเชิญบัณฑิต นิสิตและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 22)

จัดขึ้นโดยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพ เขตพื้นที่ 2 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและบริษัท มีดี อัพเกรด จำกัด

UploadImage


โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8.30-16.30 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

กิจกรรมภายในงานจะมีการรับสมัครงานกับบริษัทชั้นนำและตำแหน่งงานว่างมากมาย