ยอดสมัครสามัญ 7 วิชาพุ่ง 1.3 แสน


UploadImage

สทศ.เผยยอดสมัครสามัญ 7 วิชา 1.3 แสน แจงเพิ่มศูนย์สอบเป็น11ศูนย์อำนวยความสะดวกเด็ก แย้มตรวจแกตแพตเสร็จแล้วรอตรวจทานความถูกต้อง


          รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า จากที่สทศ.เปิดรับสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2556 ที่จะนำมาใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงส่วน กลาง หรือระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 10-30 ต.ค.2555 และชำระเงินวันที่ 10-31 ต.ค.2555 ผลปรากฎว่ามีผู้สมัคร จำนวน133,159 คน แยกเป็นสอบวิชาภาษาไทย จำนวน129,130 คน คณิตศาสตร์ จำนวน 119,059 คน เคมี จำนวน 83,661คน ชีววิทยา จำนวน 85,008 คน ภาษาอังกฤษ จำนวน 130,815 คน สังคมศึกษา จำนวน 128,897 คน และฟิสิกส์ จำนวน 83,555 คน ทั้งนี้ยอดสมัครของปีนี้กับไปที่ผ่านมาใกล้เคียงกัน


          รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า จากนี้สทศ.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบและสนามสอบ วันที่ 19 พ.ย.2555 สอบ วันที่ 5-6 ม.ค.2556 และประกาศผลสอบ วันที่ 11 ก.พ.2556 ซึ่งในการสอบครั้งนี้สทศ.เพิ่มศูนย์สอบอีก 4 ศูนย์ จาก7ศูนย์เป็น 11ศูนย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียนไม่ต้องเดินทางไกลและเสียค่าใช้จ่าย มากส่วนความคืบหน้าในการตรวจข้อสอบการทดสอบความถนัดทั่วไปหรือ แกต และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ แพต ครั้งที่ 1/2556 นั้น ขณะนี้สทศ.ตรวจข้อสอบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจทานความถูกต้องและยืนยันประกาศผลตามกำหนดวันที่ 9 พ.ย.นี้ แต่ถ้าตรวจสอบความถูกต้องเสร็จเร็วจะประกาศให่ทราบต่อไป.


ที่มา: http://www.dailynews.co.th