บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ รับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา' 56UploadImage


          บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 ในหลักสูตรต่างๆ กว่า 300 หลักสูตร โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษามากกว่า
2,000 ทุน พร้อมสนับสนุนการศึกษาและวิจัย ตั้งแต่แรกเข้าจนสำเร็จการศึกษา


          รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.grad.chula.ac.th/


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2218-3502 – 5 E-mial : grad@chula.ac.thที่มา:http://www.chula.ac.th/cuth/cic/hotnews/index.htm?docId=CU_P020940.ht