รับตรง โครงการพิเศษ ศึกษาศาสตร์ ภาษาจีน ม.ศิลปากร 2556

UploadImage

โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
ปีกการศึกษา 2556

โควตาทั่วประเทศ

- เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- ใช้คะแนน GAT , PAT5(ความถนัดทางวิชาชีพครู) , PAT7.4(ความถนัดทางภาษาจีน)

รับสมัคร                                                 12-23 พ.ย. 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์          7 ธ.ค. 2555
สอบสัมภาษณ์                                        15 ธ.ค. 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา               21 ธ.ค. 2555
รายงานตัว                                             27 ธ.ค. 2555


โควตา 15 โรงเรียน

- เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ใน 15 โรงเรียนที่กำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)
- GPAX 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป
- GPA วิชาภาษาจีน 5 ภาคเรียน 3.25 ขึ้นไป
- ใช้คะแนน  PAT5(ความถนัดทางวิชาชีพครู)


โรงเรียนส่งใบสมัคร                                1-16  พ.ย. 2555
สอบสัมภาษณ์                                       24 พ.ย. 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา             30 พ.ย. 2555
รายงานตัว                                            13 ธ.ค. 2555


ค่าสมัคร 400 บาท ทั้ง2โครงการ 
ที่มา :http://www.educ.su.ac.th/