รับตรง ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลาดกระบัง 2556


UploadImage


รับตรง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณมหารลาดกระบัง 2556คุณสมบัติ

UploadImage

กำหนดการ

รับสมัคร                                                               30 ต.ค. - 20 พ.ย. 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน                         7 ธ.ค. 2555
สอบข้อเขียน                                                        15 ธ.ค. 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                       21 ธ.ค. 2555
สอบสัมภาษณ์                                                       19 ม.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                            30 ม.ค. 2556
ยืนยันสิทธิ์                                                            1-15 ก.พ. 2556


ค่าสมัคร 500 บาท

สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/applyRule.php