รับตรง สถาปัตย์ ลาดกระบัง 2556 UploadImage

UploadImage


รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณมหารลาดกระบัง 2556


คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาหรืกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00


กำหนดการ
UploadImage

ค่าสมัคร 500 บาท

สมัครออนไลน์ได้ที่http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/applyRule.php 

 
เอกสารประกอบข่าว :