คณะวิศวะ มธ.รับเข้าศึกษาต่อปริญญาโท 2556


UploadImage


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปี 2556

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มกราคม 2556

โครงการ iPEN-iEE

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556

เปิดรับสมัคร วันที่ 1 พ.ย. 55- 31 ม.ค. 56

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 5 ก.พ.55

สอบข้อเขียน (9.00-11.00 น.) วันที่ 11 ก.พ.56

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 ก.พ.56

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 ก.พ.56

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 20 ก.พ. 56

ชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 20-25 ก.พ.56

ติดต่อที่ 99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2564-3001-9 ต่อ 3279
โทรสาร 0-2986-9547

โครงการ EBM


กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556

เปิดรับสมัคร วันที่ 1 พ.ย. 55- 31 ม.ค. 56

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 5 ก.พ.55

สอบ Aptitude Test (13.00-15.00 น.) วันที่ 11 ก.พ.56

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 ก.พ.56

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 ก.พ.56

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 20 ก.พ. 56

ชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 20-25 ก.พ.56


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-3001-9 ต่อ 3250,3234,3235
โทรสาร 0-2986-9547