รับตรง โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ 2556

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2556

 จำนวนรับเข้าศึกษา
1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 50 คน
2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในเขตภูมิภาค 45 คน
3 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ 5 คน
         รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 3 ธันวาคม ถึง 4 มกราคม 2556

สอบข้อเขียนวันที่  27 มกราคม 2556
รายละเอียดทั้งหมด   http://seas.arts.tu.ac.th/news/general/2556.pdf

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ29.5.56

  คอร์ส รับตรงคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

  ภาคภาษาไทย (SEAS) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เนื้อหาประกอบด้วยความรู้ทั่วไป + ประวัติศาสตร์+บุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญของ

  เอเซียอาคเนย์+การสอนเขียนเรียงเก็งข้อสอบสุดตรงจากรุ่นพี่ที่จบ SEAS

  สัดส่วนการคิดคะแนน รับตรงคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

  ภาคภาษาไทย (SEAS) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  1. สอบวิชาความรู้ทั่วไปและความถนัดในการศึกษา 30 %
  2. สอบวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 20 %
  3. สอบวิชาภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย กรณีที่จบการศึกษาจากโรงเรียน
  นานาชาติ 30 %
  4. สอบสัมภาษณ์ 20 %


  ติว,เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา,ธรรมศาสตร์,รับตรง,กวดวิชา,ม.ธ.,tu,seas


  สนใจติดต่อ 02 6111122 080 0705682 พี่ยู หรือ คลิ๊กไลค์แฟนเพจ. http://www.facebook.com/pages/Utopia-institute/300788360022599?ref=ts&fref=ts

  คลิ๊กไลค์แฟนเพจวันนี้ มีสิทธิลุ้นรับสิทธิทดลองเรียนฟรี 10ชั่วโมง

  ตอบลบ