รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.เชียงใหม่ 2556

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
เปิดรับสมัคร 3 ธันวาคม 2555 ถึง  15 มีนาคม 2556

สาขาที่เปิดรับสมัคร  (คน)
Mechanical Engineering           25
Software Engineering               10
Thai as a Foreign Language     30
Social Science                           25
Geoinformatics                         30
Nursing Science                       30