รับตรง โครงการช้างเผือก(เพิ่มเติม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2556

 เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร วศ.บ
โครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

สาขาที่เปิดรับ 
สาขาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า  10 คน
สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 5 คน
ระเบียบการ  http://www2.reg.kmitl.ac.th/uploads/PDF_2012-11-14_13-53-47_sIRE9KK.pdf