เปิดโรงงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2556


เข้าร่วมฟรี !! พร้อมรับของที่ระลึกมากมาย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 น. วันเดียวเท่านั้นที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร