เปิดรับสมัครค่าย TU Science Camp 2012


ขอเชิญน้องๆม.ปลาย เข้าร่วมโครงการ TU Science camp 2012 ครั้งที่ 10 ค่ายแนะแนวการศึกษาต่อ
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เปิดรับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม-16 พฤศจิกายน 2555
ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2555
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/tuscicamp2012