โครงการค่ายเทคโนโลยีชีวภาพ BiotCamp @ TU ครั้งที่ 2

 
รับสมัครนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ


เพื่อเข้าร่วม "โครงการค่ายเยาวชนเทคโนโลยีชีวภาพ ครั้งที่ 2"
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจรออยู่มากมาย เช่น การทดลองสกัด DNA จากสิ่งมีชีวิต, การใช้คอมพิวเตอร์ทำนายโครงสร้างสามมิติของโปรตีน, การทดลองใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และยีสต์, รวมไปถึงการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยขั้นสูงต่างๆทางเทคโนโลยีชีวภาพ

วัน เวลา และสถานที่

การอบรมจะมีทั้งหมด 2 รอบ ได้แก่

รอบแรก วันเสาร์ที่      17 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8.00 น. - 16.30 น.
รอบสอง วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8.00 น. - 16.30 น


สมัครเข้าร่วมโครงการกับเราได้เลยที่
https://sites.google.com/site/biotcamptu/


หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์: 02-564-4440 ต่อ 2452 หรือ 2463
โทรสารหมายเลข: 02-564-4500
อีเมล์: biotcamp@gmail.com
Facebook: http://www.facebook.com/BiotechcampTU