ค่ายCHANGE I เปลี่ยนวัยใสใส่เสื้อกาวน์ (ค่ายหมอรังสิต)

UploadImage


ค่ายCHANGE I เปลี่ยนวัยใสใส่เสื้อกาวน์ (ค่ายหมอรังสิต)
ขยายวันรับสมัครคะ สมัครได้ถึงวันที่ 19ตุลาคม2555UploadImage


เข้าค่ายวันที่ 24-25 พ.ย. 2555
(ไปเช้าเย็นกลับ)

Teaser ค่าย CHANGE
http://www.youtube.com/watch?v=pBdDSp00bkg&feature=youtu.be

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/CollegeOfMedicineRsu


website : http://www.wearemedrsu.com/