สทศ.เตือนเตรียมสอบแกต-แพต


UploadImage

          รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิด เผยว่า ตามที่ สทศ.กำหนดจัดทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ แกต และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ แพต ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 6 -9 ต.ค. 2555  ใน 19 ศูนย์สอบทั่วประเทศนั้น ผู้มีสิทธิสอบทั้งสิ้น 348,152 คน แยกเป็นสอบแกต  346,819 คน แพต 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 273,635 คน แพต 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์221,739 คน แพต 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 63,295 คน  แพต 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30,083 คน  แพต 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 240,308 คน  แพต 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 47,387 คน  แพต 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 10,285 คน แพต 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 3,690 คน แพต 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น 8,192 คน  แพต 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน 20,345 คน แพต 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ 3,126 คน และแพต 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี 5,640 คน


          รศ.ดร.สัมพันธ์  กล่าวต่อไปว่า ขอผู้เข้าสอบทุกคนเตรียมตัวให้พร้อม โดยตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ  พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและต้องศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบในการทดสอบวิ ชาแกต และแพต ประจำปีการศึกษา 2556 และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่เกิดปัญหาในการสอบ ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้มีการกำชับเรื่องศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว และกรรมการคุมสอบห้องสอบตรวจสอบสนามสอบเคร่งครัด ส่วนกรณีที่มีน้ำท่วมในหลายจังหวัดในขณะนี้นั้น ตนได้สอบถามศูนย์สอบต่าง ๆ แล้วยังไม่มีปัญหา แต่ศูนย์สอบจะคอยเฝ้าระวังน้ำท่วมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าสอบอย่าง เต็มที่  อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าน้ำจะไม่ท่วมศูนย์สอบแต่อาจจะส่งผลกระทบให้ผู้สอบบาง คนเดินทางมาไม่สะดวก จึงขอให้ทุกคนเผื่อเวลาและมาล่วงหน้าก่อนเวลาสอบ เพราะช่วงนี้เป็นหน้าฝนอาจจะทำให้เกิดปัญหาในการเข้าห้องสอบไม่ทันได้.