Update!!! เกณฑ์การคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาระบบ Admissions 2556


UploadImage

          สำหรับปีนี้...เกณฑ์การรับสมัครเข้าเรียนต่อในระบบ Admissions มาเร็วกว่าเดิม เนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือก GAT/ PAT นั่นเอง!


          ใคร อยากเรียนที่ไหน...สามารถเข้าไปดูตารางการรับสมัครและหลักเกณฑ์การรับของแต่ ละมหาวิทยาลัยได้ตามไฟล์แนบด้านล่างกันเลยค่ะ...


อ้างอิง: http://www.cuas.or.th/


เอกสารประกอบข่าว :