รวม 15 เทคนิคการทำ Gat เชื่อมโยง

1 ข้อสอบจะติดกันหมดทุกแผ่นเพราะมีแม็กเย็บ แนะนำให้แกะแม็กออกเลยครับ จะได้อ่านโจทย์ และ วาดรูปประกอบได้สะดวกขึ้น  ( หลายคนจะไม่กล้าแกะ  )

อ่านโจทย์แล้วหาความสัมพันธ์ และ ข้อความที่กำหนดดที่ไม่ใช่ตัวหนาทั้งหมดครับ ชีดเส้นใต้ให้เรียบร้อย โดยแยกสีหลักเป็น 2 สี ข้อความที่กำหนดสี 1 อีกสีนึงจะเป็น ความสัมพันธ์ต่างๆครับ    บางคนอาจจะเขียนตัวเลขไว้ด้วยก็ได้
3  อ่านโจทย์ให้ละเอียดทุกตัวอักษรนะครับ  เพราะการสอบครั้งก่อน   2/2555   ก็มีการซ่อนข้อความที่กำหนดไว้ใน ย่อหน้าสุดท้าย  
ห้าม คิดเอาเอง ห้ามคิดมาก อย่าคิดลึก อ่านและตีความหมายตามที่โจทย์สั่งทุกประการ  
5  สิ่งที่ทำหลายคนทำผิดและยังสับสนอยู่ คือ F หรือ ยับยั้ง  เช่น  
                   สิว(1) ทำให้ ความหล่อลดลง(2)
 ถ้า เป็นแบบนี้คำตอบจะเป็น    1  สิว                      02A
                                            2  ความหล่อลดลง    99H
แต้ถ้าเป็น         สิว(1) ทำให้ ความหล่อ(2) ลดลง
    ถ้า เป็นแบบนี้คำตอบจะเป็น  1  สิว                    02F
                                              2  ความหล่อ         99H
6. การฝนคำตอบ ไม่จำเป็นต้องเรียงตามตัวเลวก็ได้ เช่น
 05A    09D    01A   หรือ     01A  05A   09D  

7 คำตอบข้อไหนเป็น 99H คือคำตอบข้อนั้นจะไม่มีคำตอบมากกว่า 1 นะครับ เช่นบางคนตอบ
        99H 02A 03D แบบนี้ไม่ได้แน่นอน
8  ไม่ต้องเสียเวลานับคำตอบนะครับ  เพราะในการสอบ จำนวนคำตอบจะไม่เท่ากัน    ( แต่คนส่วนใหญ่ชอบนับเพื่อนำมาเทียบคำตอบกับเพื่อนหลังสอบเสร็จ เช่นข้อ 1 20 คำตอบ ข้อ 2  17  คำตอบ 
9  แบ่งเวลาให้ดีนะครับ   ถ้าเกิดเราอ่านโจทย์ข้อแรกแล้วรู้สึกงง ให้ข้ามไปทำข้อที่ 2 ได้เลย
10  แนะนำทำข้อสอบเก่าทุกชุดนะครับ  !!
11  บางคนฝึกแต่วาดรูปมา  แต่ไม่ได้ฝึกแปลงจากรูปให้เป็นคำตอบนะครับ  ดังนั้นควรลองฝึกให้คล่องทุกขั้นตอน
12  ทำไม่ได้ ทำไม่ทัน  อย่าเว้นว่าง  ให้มั่ว   99H   
13  การเชื่อมโยงของประโยค ก็ใช้แนวคิดเดียวกับภาษาไทย และอังกฤษ คือ ใน 1 ประโยชน์ที่สมบูรณ์จะมี ประธาน  กริยา  กรรม  ดังนั้นตอนทำข้อสอบเราก็แค่ตามหาองค์ประกอบเหล่านี้ให้พบ    โดยกริยา ก็จะมีแค่
        ส่งผลทำให้   คือ   A
        องค์ประกอบ  คือ   D
        ยับยั้ง        คือ    F
14 บางคนจะใช้เทคนิค  อ่านโจทย์ 2 รอบ อ่านรอบแรกแบบผ่าน ๆ เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาทั้งหมดก่อน แล้วอ่านรอบสองเพิ่อลงมือทำ 
15  สติ !!!  ตั้งสติให้ดีครับ   ทำให้เต็มที่
16  ใน 1 ข้อ มีได้แค่ 4 คำตอบนะครับ ดังนั้นใครคิดได้ 5 คือผิดแน่นอน    และในการสอบแต่ละครั้ง ก็ไม่จำเป็นต้องมี 4 คำตอบ บางครั้งสูงสุดแค่ 3 คำตอบต่อ 1 ข้อครับ
 
ขอบคุณ  Unigang