รับตรง มอ. 2556 โดยใช้ คะแนน GAT/PAT และ 7 วิชาสามัญ

UploadImage
เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556
(Download ได้จากไฟล์แนบด้ายล่าง)

โดยใช้คะแนน GAT/PAT และ วิชาสามัญ 7 วิชา
รับสมัครทางเว็บไซด์ วันที่ 10-19 ก.พ. 56

ที่มา : 
http://www.entrance.psu.ac.th/
เอกสารประกอบข่าว :