พิษประชานิยม บัณฑิตจ่อเตะฝุ่น ปีหน้าพุ่ง 1.7 แสน


พิษประชานิยม บัณฑิตจ่อเตะฝุ่น ปีหน้าพุ่ง 1.7 แสน


พิษประชานิยม บัณฑิตจ่อเตะฝุ่น ปีหน้าพุ่ง1.7แสน (ไทยโพสต์)

            ประชา นิยมพ่นพิษ ทีดีอาร์ไอฟันธงปีหน้าเด็กจบใหม่วุฒิ ป.ตรี ตกงานพุ่ง 10% หรือ 1.6-1.7 แสนคน ผลพวงขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ-เงินเดือนปริญญาตรี 1.5 หมื่น เผยนายจ้างแช่แข็งตำแหน่งงานไว้


            เมื่อวันพฤหัสบดี นายยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า จำนวนผู้ว่างงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีปี 2556 จะเพิ่มขึ้นประมาณ 10% หรือ 1.6-1.7 แสนคน จากปัจจุบันที่มี 1.45 แสนคน

            นายยงยุทธระบุว่า อัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นเป็นผลสืบเนื่องจากการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ บวกกับการขึ้นเงินเดือนปริญญาตรี 1.5 หมื่นบาท/เดือน ในปี 2557 เพราะปัจจัยทั้ง 2 ประการทำให้นายจ้างคงอัตราการจ้างงานไว้เท่าเดิม ไม่จ้างคนใหม่เพิ่ม

            “หาก ดูตัวเลขอัตราการว่างงานหลังจากการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในเดือนเมษายน จะเห็นว่าเพิ่มขึ้นจาก 0.7% เป็น 0.8% หรือเพิ่มจากประมาณ 3 แสนเป็น 4 แสนคน แสดงให้เห็นว่านายจ้าง Freeze ตำแหน่งงานไว้ ซึ่งจะส่งผลกระทบหนักต่อผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะสำเร็จการศึกษาใน เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า”

            เขาบอกว่า นอกจากนี้แล้ว การ เพิ่มเงินเดือนปริญญาตรี 1.5 หมื่นบาทในปี 2557 แม้จะเพิ่มเฉพาะฝั่งข้าราชการ แต่จะมีผลกระทบในเชิงจิตวิทยาให้เอกชนปรับเงินเดือนเพิ่มตามไปด้วย และชะลอการจ้างงานใหม่ลง ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์แม้จะมีความต้องการแรงงานเพิ่ม และคาดว่าจะดูดซับแรงงานได้ประมาณ 1 แสนคน แต่เชื่อว่าจะเน้นจ้างงานผู้จบการศึกษาระดับ ปวช., ปวส. มากกว่าปริญญาตรี

            "รัฐบาล ต้องมีมาตรการช่วยเหลือคนกลุ่มดังกล่าว โดยส่งเสริมคนให้ผันตัวไปเป็นผู้ประกอบการรายย่อยแทน ส่วนระยะยาวต้องลดแรงจูงใจในการเรียนปริญญาตรี โดยงดการให้ทุนการศึกษาต่าง ๆ ให้เรียนตามกำลังทรัพย์ของแต่ละคน ส่วนคนที่ไม่มีเงินก็ให้ทำงานไปเรียนไปได้เช่นกัน" นายยงยุทธกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจาก