เร่งสมัครสอบ 7 วิชาสามัญ


UploadImage

          รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิด เผยว่า ขณะนี้ สทศ. กำลังรับสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2556 ที่จะนำไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบรับตรง ส่วนกลาง หรือระบบเคลียริ่งเฮาส์ โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 ต.ค. 55 และชำระเงินพร้อมตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัครถึงวันที่ 31 ต.ค. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขที่นั่งสอบและสนามสอบ วันที่ 19 พ.ย. 55 และสอบวันที่ 5-6 ม.ค. 56 โดยจะประกาศผลสอบ วันที่ 11 ก.พ. 56 ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาอยู่ระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่จบ ม.6 ขึ้นไป ค่าสมัครสอบวิชาละ 100 บาท และชำระเงินค่าสมัครได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา อย่างไรก็ตามจากข้อมูล ณ วันที่ 15 ต.ค. 55 เวลา 11.00 น. มีผู้สมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา จำนวน 53,092 คน แต่ชำระเงินเพียง 12,108 คน ดังนั้นตนจึงอยากเตือนนักเรียนที่จะสอบให้เร่งสมัครและชำระเงินด้วย.

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์