ค่าย Ku-โลก-จิต(วิทยา) ครั้งที่ 5 ปี 2555 ม.เกษตร

UploadImage


กำหนดการ
 
รับสมัคร 6 กันยายน ถึง 12 ตุลาคม 2555
วันสุดท้ายของการรับสมัคร 12 ตุลาคม 2555
วันประกาศชื่อน้องๆที่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม 15 ตุลาคม 2555
วันที่ดำเนินกิจกรรม 20-22 ตุลาคม 2555



ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/KUlokjitcamp5

 

เอกสารประกอบข่าว :