ค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปะ โบราณคดี และวัฒนธรรมพื้นบ้าน ครั้งที่ 8

UploadImage


ชมรมอนุรักษ์ศิลปะ โบราณคดี และวัฒนธรรมพื้นบ้าน
สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
เชิญชวนน้องๆ มัธยมปลายทั่วประเทศ
 
สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่มีในตำรา
สำรวจและศึกษาประวัติศาสตร์เมืองพริบพรี
ไปกับพี่ๆ นักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร!
 
3 วัน 2 คืน 
24- 26 ตุลาคม 2555

ขั้นตอนการสมัคร
ปรินท์และกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน (ด้วยลายมือที่สวยงามพอประมาณที่พี่จะอ่านออก) พร้อมติดรูปถ่ายเห็นหน้าชัดเจน 1 รูป* แล้วส่งใบสมัครในรูปแบบจดหมาย (ใส่ซองติดแสตมป์งามๆ) มาที่
 
  ชมรมอนุรักษ์ศิลปะ โบราณคดี และวัฒนธรรมพื้นบ้าน  
  สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) 
  31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
  เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 
หรือสแกนใบสมัครที่กรอกข้อมูลและติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่งมาที่ prippri2012@gmail.com
หรือพิมพ์ข้อมูลลงในไฟล์ใบสมัครรูปแบบ .docx ให้เรียบร้อยพร้อมแนบรูปถ่าย ส่งมาที่ prippri2012@gmail.com
หมดเขตส่งใบสมัคร 30 กันยายน 2555 (กรณีจดหมาย นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์)
 
*รูปถ่ายไม่จำเป็นต้องเป็นรูปนักเรียนก็ได้ แต่พี่ขอรูปปัจจุบันไม่เกิน 1-2 ปีนะครับ (ไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์ Instragram ด้วยแหละ)
**อ่านรายละเอียดแนบท้ายใบสมัครให้ดีนะๆ ;)
 
การประกาศผล
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจำนวน 40 คน ในวันที่ 3 ตุลาคม 2555 ทางเพจ “ที่พริบพรีมันมีอะไร” (http://facebook.com/Prippri2012) และ E-mail ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

เอกสารประกอบข่าว :