ค่าย Born to be Pharmacist #12 คณะเภสัชศาสตร์ มศว


UploadImage


ค่าย Born to be Pharmacist ครั้งที่ 12 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครถึงวันที่  10 ตุลาคม 2555

 
เจอกันวันที่ 3- 4 พ.ย. 55!!!
ติดตามข่าวค่ายได้ที่ 
http://www.facebook.com/BornToBePharmacist12?ref=stream