โครงการ Ch.E camp#3 @KMUTNB วิศวกรรมเคมี พระนครเหนือ


UploadImage


ค่าย Chemical Engineering Camp ครั้งที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


เปิดรับสมัคร 10 กันยายนยันถึง 8 ตุลาคม 2555

 
ติดตามข่าวสารโครงการที่ http://www.facebook.com/pages/ChE-Camp3-kmutnb/356957641045543
เอกสารประกอบข่าว :