ค่ายติว"เต็ก" เด็กสะท้าน 55 KMITLUploadImage


ค่ายติวของคณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


พบกันวันที่ 29 ก.ย. - 5 ต.ค. 55ติดตามรายละเอียดและสมัครร่วมค่ายได้ที่ http://www.dansepia.com/stect/index.html