รับตรงธรรมศาสตร์ ทุกโครงการ เปิดระบบ 11 ก.ย.นี้แล้ว !


UploadImage

โครงการ "รับตรง" ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใกล้เข้ามาแล้วครับน้อง ๆ

ถึงวันนี้ต้อง "พร้อม" ที่จะลุยแล้วใช่มั้ย...

โดยเฉพาะเรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ และระเบียบการของโครงการต่าง ๆ ต้องแม่น

เข้าไปศึกษาให้ละเอียดก่อนที่จะสมัครกันนะครับ...

จะเริ่มรับสมัคร 11 กันยายน – 1 ตุลาคม 2555

ผ่านระบบ INTERNET www.reg.tu.ac.th

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา 0-2564-4440-79 ต่อ 1605 และ 1607

การคัดเลือกโดยใช้คะแนนจากการสอบข้อสอบกลางของ สทศ.
(ที่ www.niets.or.th)


1. GAT PAT

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( PAT1, PAT3)
- คณะทันตแพทยศาสตร์ (GAT, PAT1, PAT2)
- คณะพยาบาลศาสตร์ (GAT, PAT2)

2. วิชาสามัญ 7 วิชา

คณะสหเวชศาสตร์

(ใช้ 6 วิชา ยกเว้นวิชาสังคมศึกษาที่ไม่ใช้ และ ใช้ GAT, PAT2 ประกอบการสอบสัมภาษณ์แต่ไม่ใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือก )

การคัดเลือกโดยการจัดสอบเองและGAT PAT (ที่ www.niets.or.th)

-คณะนิติศาสตร์ (GAT)

-คณะศิลปกรรมศาสตร์ *สาขาวิชาการละคอน (GAT) *สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ (GAT, PAT6)

การคัดเลือกโดยการจัดสอบเอง(ที่ www.reg.tu.ac.th)

-คณะรัฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

-คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

-คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ)

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การคัดเลือกโดยใช้ คะแนน Smart – I(ที่ www.smart.bus.tu.ac.th)

-คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี


คำเตือน ..!!!!!อย่าลืมไปสมัคร

GAT PAT และวิชาสามัญ 7 วิชา ที่ www.niets.or.th

และ Smart – I ที่ www.smart.bus.tu.ac.th


ประกาศรับสมัครโครงการต่าง ๆ ปีการศึกษา 2556