แม่ฟ้าหลวง เตือนผู้สมัครสอบตรง ตรวจสอบสถานะด่วน!เพราะฉะนั้นน้อง ๆ ที่สมัครไปแล้ว หรือกำลังจะสมัครต้องตรวจเช็คข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเรียบร้อย...

การรับสมัครระบบรับตรงทั่วประเทศ

 ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลได้แล้ว โดยเข้าไปที่ เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ 

1. ให้แก้ไขข้อมูลการสมัครได้ในตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ - 28 กันยายน 2555 เท่านั้น

2. เมื่อแก้ไขข้อมูลแล้วให้ดำเนินการชำระเงินค่าสมัคร

3. นำส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครมายังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงภายในระยะเวลาการสมัคร

 
 ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2555 เป็นต้นไป