ทันตะ จุฬาฯวิชาการ ๒๕๕๕


ทันตะ จุฬาฯวิชาการ ๒๕๕๕ 
ตั้งแต่วันที่ 14-18 พ.ย. 2555 เวลา 9.00-19.00 น.

ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
โดยในงานนี้จะมีส่วนของ Open house เล็กๆ ที่น้องๆจะได้ทดลองกรอฟัน อุดฟัน ตรวจฟัน
และกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย
เช่น เข้าชมพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์แห่งเดียวในอาเซียน พบกับร่างอาจารย์ใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น,
นิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมและความรู้ใหม่ๆทางทันตกรรม เป็นต้น

มาลองเป็นหมอฟันกันเถอะ!!!! 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมได้ทาง
website: http://www.dentcu.com/dentchulavi55
fanpage: http://www.facebook.com/dentchulavi55