สทศ.รับเด็กเทียบเท่าสอบโอเน็ต

UploadImage

          นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิด เผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศการใช้ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต มาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา มัธยมตอนต้น และมัธยมตอนปลาย โดยจะใช้ผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและคะแนนโอเน็ตในสัด ส่วน 80:20 รวมถึงส่งเสริมให้โรงเรียนนำคะแนนโอเน็ตระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปใช้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยนั้น สทศ.จึงได้เปิดรับสมัครนักเรียนเทียบเท่าในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) วิทยาลัยนาฏศิลป์ สายอาชีวศึกษา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th          ผอ.สทศ.กล่าวต่อว่า ผู้สมัครสอบโอเน็ตระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมัครวันที่ 1-15 ตุลาคม ส่วนมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมัครวันที่ 1-15 พฤศจิกายน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขที่นั่งสอบ ในวันเดียวกันทั้ง 3 ระดับชั้น คือวันที่ 5 มกราคม 2556 และจะกำหนดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 มัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2556
 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน