อธิการหอการค้าไทยชี้เด็กไทย ต้องกัดฟันเรียนวิทย์เชื่ออนาคตหรู

อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโลกเปลี่ยนรวดเร็วมาก  ทั้งประชากร สังคม และเศรษฐกิจ ชี้คนมุสลิมจะมีประชากรมากที่สุด และมีความต้องการสินค้าเฉพาะกลุ่มมากที่สุดตามไปด้วย แนะเป็นโอกาสสำคัญที่คนไทยต้องศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาต่อยอด สินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงสุด
 UploadImage


รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว  โดยวิเคราะห์กระแสโลกที่กำลังปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญ อันจะทำให้สังคมไทยต้องปรับตัวรับมือเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนและการทำงาน

“ในการเปลี่ยนแปลงของโลกด้านสภาพแวดล้อม ด้านประชากร ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจนั้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ โดยในด้านประชากรโครงสร้างจะเปลี่ยนแปลงไป ผู้ที่นับถืออิสลามจะมีประชากรมากที่สุด โดยในเรื่องของกระแสมุสลิมนี้ เราจะต้องเตรียมตัวรับรู้รับทราบข้อมูลในเรื่องของหลักศาสนา การผลิตสินค้าฮาลาล ถ้าเราวิเคราะห์กระแสเหล่านี้ได้อย่างเข้าใจก็สามารถที่จะเลือกเรียนหลัก สูตรหรือสาขาที่สนใจกันต่อไปเพื่อสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มาตอบสนองกลุ่มคนที่มากที่สุดในโลกเหล่านี้ได้

หากวิเคราะห์ในเรื่องของกระแสสีเขียว ประเทศที่ใช้น้ำมัน ใช้ถ่านหิน ใช้แก๊ส วัตถุดิบเหล่านี้จะหมดโลกอย่างเดียว ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่ไทยเราเป็นประเทศที่มีสิ่งแวดล้อมสีเขียวอยู่มากไม่มีทะเลทราย ถ้าเรามีแค่กลไกการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพก็จะสามารถตอบสนอง เรื่องการเกษตรทุกด้าน และจะเป็นผู้นำในการผลิตสินค้าการเกษตรป้อนชาวโลกได้ นอกจากนั้นยังตอบปัญหาการขาดแคลนพลังงานได้เพราะพวกปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง สามารถผลิตน้ำมันขึ้นมาทดแทนได้

อธิการม.หอการค้าไทย วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ถึงแม้ว่าประเทศไทยเราจะมีทรัพยากรพร้อม แต่ยังขาดบุคคลากรที่จะมาพัฒนาต่อยอด...

 “ปัญหาใหญ่ของไทยเราตอนนี้คือขาดนักวิทยาศาสตร์ที่จะมาพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงสุด เพราะฉะนั้นจึงอยาก จะฝากน้อง ๆ นักเรียนไว้ว่า ประเทศเรายังขาดนักวิทยาศาสตร์อีกมากมายทั้ง ๆ ที่โอกาสในการทำงานหรือพัฒนาสิ่งต่าง ๆ มันมีมากกว่าด้านอื่น ๆ เราจึงต้องหันมาสนใจการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ตอนนี้ให้มาก ๆ เพราะวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีแค่สาขาเดียวอีกต่อไปแล้ว แต่ทุกศาสตร์ล้วนเชื่อมโยงกันหมดแล้ว อย่าคิดแต่เพียงว่าเรียนวิทยาศาสตร์ยาก เราอาจจะต้องมุ่งมั่นเรียนศาสตร์ด้านนี้  แม้อาจจะไม่ง่าย แต่สุดท้ายเมื่อจบการศึกษา เราจะได้ผลตอบแทนในชีวิตที่คุ้มค่ามาก