รับตรง วิศวะฯ อุตสาหการ การจัดการและโลจิสติกส์ ม.ศิลปากร 56

UploadImage

รับตรง วิศวะฯ อุตสาหการ การจัดการและโลจิสติกส์ ม.ศิลปากร 2556

กำหนดการ
รับสมัคร                                                   22 ส.ค. - 11 ต.ค. 2555
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ                         5 พ.ย. 2555
สอบข้อเขียน( ความถนัดทางวิศวกรรม )       11 พ.ย. 2555
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์           11 ธ.ค. 2555
สอบสัมภาษณ์                                           16 ธ.ค. 2555
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                  19 ธ.ค. 2555
ยืนยันสืทธิ์                                                19-25 ธ.ค. 2555


คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสพเร็จการศึกษา ชั้น ม.6
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

ค่าสมัคร 500 บาท


สมัครออนไลน์ได้ที่ : 
http://202.28.75.249/engineering4/student_apply_online/g2/insert_g2.php?g=2

 
ที่มา:    http://www.eng.su.ac.th/_2012/