ค่าย ส่องศาสตร์ เมืองศิลป์ คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร

ค่ายทัศนบูรณาการโบราณคดี ตอน : ส่องศาสตร์เมืองศิลป์ เยือนถิ่นลำพูน


รายละเอียด
ค่ายทัศนบูรณาการโบราณคดี Integrated Archaeological Field Trip
เปิดฉากปฐมฤกษ์กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
"ส่องศาสตร์เมืองศิลป์ เยือนถิ่นลำพูน"


UploadImageปริ้นท์และกรอกใบสมัครพร้อมติดรูปภาพเห็นหน้าชัดเจน 1 รูป และส่งใบสมัครในรูปแบบจดหมายมาที่
“ค่ายทัศนบูรณาการโบราณคดี (ค่ายส่อง)”
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 
หรือ สแกนใบสมัครที่กรอกและแนบรูปเรียบร้อยแล้วส่งมาที่ boran-fieldcamp@hotmail.com
 
*รูปภาพต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 1-2 ปี
 
 
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 23 กันยายน 2555
 
ประกาศผล ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมค่าย 30 คน วันที่ 25 กันยายน 2555 ผ่านทาง www.facebook.com/boranfieldcamp


 
เอกสารประกอบข่าว :