โควตา มทร.สุวรรณภูมิ 2556

UploadImage
โควตาศึกษาต่อในระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส. )
และระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2556


กำหนดการ
รับสมัคร               3 ก.ย. - 31 ต.ค. 2555
สอบสัมภาษณ์      17-18 พ.ย. 2555
ประกาศผล           3 ธ.ค. 2555
รายงานตัว           11-28 ธ.ค. 2555

คุณสมบัติ
- รายละเอียด แยกตามคณะในไฟล์แนบ


เอกสารประกอบข่าว :