รับตรง คณะประมง ม.เกษตร 2556

UploadImage

รับตรง คณะประมง ม.เกษตร 2556

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สาย วิทย์ - คณิต
- GPAX 5ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.25
- ใช้คะแนน GAT/PAT1/PAT2

กำหนดการ
รับสมัคร                                                  9 พ.ย. - 7 ธ.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ                       25 ธ.ค. 55
สอบวิชาเฉพาะทางด้านประมง                   5 ม.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์        18 ม.ค. 56
สอบสัมภาษณ์                                        26 ม.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                4 ก.พ. 56
รายงานตัว                                             16 ก.พ. 56 
ที่มา:   http://www.fish.ku.ac.th/
เอกสารประกอบข่าว :