ระเบียบการรับตรง ม.บูรพา 2556


 โครงการช้างเผือก 12 จังหวัด คณะวิทยาศาสตร์  ระเบียบการ    สมัคร วันที่ 9 - 29 พ.ย. 55
    โครงการทับทิมสยาม คณะศึกษาศาสตร์  ระเบียบการ    ใบสมัคร
    โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"  ระเบียบการ    สมัคร
    โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  ระเบียบการ    สมัคร
    โครงการเพชรตะวันออก  ระเบียบการ    สมัคร
    โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ  ระเบียบการ    สมัคร
    โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (รอบ 1) วิทยาเขตจันทบุรี  ระเบียบการ    สมัคร
    สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ด้วยวิธีการแบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่ 1  ระเบียบการ 
    โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก)  ระเบียบการ    สมัคร
    รับสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 สมัครด้วยตนเองวันที่ 29 - 30 ก.ย. 2555 [Click]
    รับ สมัคร รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 - 29 พ.ย. 2555 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 7 มี.ค. 2556 [Click] 
    รับสมัคร รับตรงทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 - 29 พ.ย. 2555 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 7 มี.ค. 2556 [Click]   ประกาศขอแก้ไขรหัสสาขาวิชา [Click]  

หน้าเว็บไซต์หลัก  http://regservice.buu.ac.th/