สอบชิงทุน ก.พ ปีการศึกษา 2556 (ทุนระดับมัธยมศึกษา)

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2556 (ทุนระดับมัธยม
ศึกษา) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 26 กันยายน 2555
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2556 (ทุนระดับมัธยมศึกษา)
 
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรมหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจัดไว้เป็นส่วนกลาง ประจำปี 2556 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)  
 
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2556  
 
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนไทยพัฒน์ ประจำปี 2556 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
 
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วงยงานรัฐ ประจำปี 2556 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
 
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
 
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2556 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

หน้าเว็บไซต์หลัก  http://scholar2.ocsc.go.th/