ห้ามมหา'ลัยจัดสอบรับเด็กเกิน3ครั้ง - เลื่อนเปิดเทอมยังไม่จบ


UploadImage

การ หารือเรื่องการเลื่อนเปิด-ปิด ภาคเรียนตามประเทศในกลุ่มอาเซียนและสากล ยังไม่ได้ข้อสรุปแน่ชัด ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ.มีมติเลื่อน แต่ที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ยืนยันไม่เลื่อนการเปิด-ปิด เนื่องจากผลวิจัยพบว่า หากเลื่อนจะกระทบการดำเนินชีวิตผู้ปกครอง

นายกำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิด เผยภายหลังการประชุมหารือเรื่องการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียน ตามประเทศในกลุ่มอาเซียนและสากล ซึ่งมีนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เห็นด้วยกับทปอ. มีมติเลื่อนเปิดภาคเรียนตามสากล แต่ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ยังยืนยันที่จะไม่เลื่อนการเปิดภาคเรียน เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ปกครอง และนักศึกษาแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ควรให้มีการเลื่อนเปิดภาคเรียน เพราะจะมีผลกระทบกับการดำเนินชีวิต ขณะที่ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ยินดีที่จะปรับการเปิดภาคเรียนหากมีการปรับทั้งระบบ ขณะที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยังไม่ได้ให้ความเห็น แต่มีประเด็นของโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่จะต้องพิจารณาต่อว่า จะเลื่อนเปิดภาคเรียนตามมหาวิทยาลัยหรือไม่หาก สพฐ.ยืนยันไม่ขยับการเปิดภาคเรียน

นายกำจร กล่าวอีกว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอให้มหาวิทยาลัยทุกแห่ง พิจารณาเรื่องการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียน ว่ามีผลกระทบอย่างไร ซึ่งหากเป็นไปได้ อยากให้เลื่อนเปิดภาคเรียนเหมือนสากล เพราะจะทำให้เชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับสากลได้สะดวกขึ้น อย่างไรก็ตาม สกอ.จะทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยทุกแห่ง เพื่อขอทราบข้อมูลว่าในแต่ละปีมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเปิดรับนักศึกษากี่ครั้ง และมีการสอบอะไรบ้าง เพื่อที่จะมากำหนดจัดให้มีการสอบน้อยที่สุด โดยจะให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจัดสอบได้ไม่เกิน 3 ครั้ง หรือมาจัดสอบร่วมกันในลักษณะเดียวกับระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ ซึ่งใช้ในปีที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้เด็กต้องวิ่งสอบมากขึ้น