นิทรรศการ MAX 2012 กลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา Media Arts Exhibition “MAX” 2012 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2555 เวลา 10.00-20.00 น. ภายในงานจะมีการจัดแสดงผลงานของนัก ศึกษาปี 3 และ ปี 4 อาทิ Senior Projects Screening, งานออกแบบ, Animation, การแต่งหน้าวิชวลเอฟเฟกต์, การถ่ายภาพ 3 มิติ และการเสวนาร่วมกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน อาทิ เป้ อารักษ์ ปราง กัญญรัณย์ แฟร์ กันต์ดนย์ จีน เกล้าแกล้ว และดารารับเชิญ ปีเตอร์ ชัยนาม นุ่น ศิรพันธ์ 
นอกจากนี้ ยังมีการประกวด Photo Contest ในหัวข้อ Creative Unity สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลายและบุคคลทั่วไป Video Got Talent และ Costume Contest สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.muic.mahidol.ac.th หรือกลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม 02-441-0643