K'GE Camp#3 (ขจีแคมป์ครั้งที่3) ค่ายวิศวะเคมี ม.เกษตรศาสตร์


ถ้าน้องๆอยากรู้จัก วิศวะเคมี ม.เกษตรศาสตร์  วิศวะสีเขียวเป็นอย่างไร
เราอยากชวนมาเข้าค่าย  K'GE Camp#3   รับสมัครภายใน 16 กันยายน 2555